6. Dostawa klipsownicy: wyniki postępowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dnia 13.12.2016

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Waldi” sp.j.

ul. Powst. Chocieszyńskich 97

62-065 Grodzisk Wlkp.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 3/2016

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez ZPM „Waldi” sp.j. na dostawę klipsownicy, informujemy, że wybrana została oferta firmy Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe sp. z o.o.