2 Dostawa mieszarki: wyniki postępowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dnia 13.12.2016

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Waldi” sp.j.

ul. Powst. Chocieszyńskich 97

62-065 Grodzisk Wlkp.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/2016

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez ZPM „Waldi” sp.j. na dostawę mieszarki, informujemy, że wybrana została oferta firmy N&N Nadratowski sp.j.